Artists & Galleries

TH: Art on the Street by Moontree Luicha

Pai Explorer

การพิจารณาศิลปกรรมในศตวรรษนี้ด้วยจุดยืนเพียงด้านเดียวดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องทำไม่ได้ เพราะพบว่าศิลปกรรมในยุโรป โดยเฉพาะจิตรกรรมในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 25 มีจุดยืนแตกต่างกันไปหลายอย่าง แนวคิดทางรูปแบบศิลปะก็แตกต่างกันไป

Pai Explorer

Art on the Street

 

ในประวัติศาสตร์การพัฒนางานทัศนศิลป์ จะมีทั้งแบบอย่างการพัฒนาที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า และการพัฒนาแบบแหวกแนวเดิมไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมาได้มีปรากฎการณ์เกิดขึ้นมากมายในงานศิลปะร่วมสมัย ในช่วง70ปีที่ผ่านมานี้ศิลปินได้คิดถึงเรื่องราวของ”รูปทรงในความปรารถนา”กันมากขึ้น อย่างไรก็ดี “รูปทรงในความปรารถนา”นี้เหมาะที่จะใช้กับศิลปกรรมในศตวรรษนี้ทุกแนวทางหรือ และเป็นสิ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีสาระคลอบคลุมความคาดหวังในยุคของพวกเราได้เพียงพอแล้วหรือ ศิลปินในยุคบาโรก ได้สืบสวนเรื่องความแท้จริง อย่างที่ไม่เคยคิดฝันกันมาก่อน

Pai Explorer

Art on the Street

ในช่วงหลังศิลปินไม่ได้พอใจอยู่แค่สิ่งที่มองเห็นด้วยตา แต่ศิลปินมองไกลออกไปให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เห็นและพยายามค้นหาสาระสำคัญ ตลอดจนความหมายที่แท้จริงออกมาในภาพด้วย ความแตกต่างระหว่างความเข้าใจ หรือperception กับความแท้จริงหรือreality ทำให้เกิดปัญหาแก่งานศิลปะในยุคสมัยนี้ เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งมากมาย รวมทั้งทำให้เกิดศิปกรรมแบบต่างๆขึ้นมา กลายเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้เกิดงานศิลปะร่วมสมัย

Pai Explorer

Art on the Street

แนวคิดคิดนี้ได้ประจัก์ตั้งแต่งานของ กึสตาฟ โกเบ เป็นต้นมา จนมาถึงงานของโมเน่ ที่ให้ความสำคัญกับความแท้จริงลองลงมา เขาแสดงถึงความแท้จริงตามที่เขารู้สึกเท่านั้น โดยให้สายตาของเขาตัดสินเท่านั้น ก่อนที่จะเกิดลัทธิศิลปะต่างๆตามมาอีกมากมาย ในการพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นปัญเจกที่หลากหลาย

ถ้าจะกล่าวถึงงานศิลปะในช่วงหลังก็มีความหลากหลายมากขึ้น ความเป็นปัญเจกก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ศิปินผลิตผลงานกันออกมาได้หลากหลาย คนทำงานศิลปะมีอยู่มากมายทั่วโลก งานศิลปะก็มักถูกจัดตั้งติดตั้งในแกเลอรี่หรือสถานที่หรูหรามากขึ้น และก็มีอีกเช่นกันที่คนทำงานศิลปะนำเสนอผลงานของตัวเองโดยตรง ที่ปายเมืองเล็กๆในหุบเขาก็เช่นกัน ได้มีการหลั่งไหลของผู้คนที่ทำงานศิลปะเข้ามาอาศัยอยู่มากมาย

Pai Explorer

Art on the Street

แต่ปายนั้นไม่มีแกเลอรี่หรูหรารองรับงานศิลปะที่ศิลปินผลิตงานกันออกมา ศิลปินส่วนใหญ่จึงนำเสนอผลงานของพวกเขาที่ข้างถนน งานศิลปะก็มีหลากหลายเป็นที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นใดในโลก หากมีเวลาและมีโอกาสผ่านเข้ามาในเมืองปาย การเดินชมศิลปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินผู้ปัญเจก ก็อาจได้แง่มุมความงามของชีวิตและงานศิลปะที่หลากหลายเช่นกัน…
มูนตรี ฤๅชา

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.