Hilltribe Cultures

TH: The Gad Lhoo Festival in Pai

งานออกพรรษาเมืองปาย
ประเพณีออกพรรษาเมืองปาย หรือ “ออกหว่า” ซึ่งชาวเมืองปายพร้อมใจร่วมขบวนแห่ “จองพารา” ซึ่งเป็นพิธีสำคัญทางศาสนา โดยเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยใหญ่ หรือ ชาวไต เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอปายให้คงอยู่ต่อไป โดยประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงออกพรรษาหรือออกหว่า ที่ยังสืบทอดการย้อนรอยจำหน่ายสินค้ากาดหลู่เมืองปาย

วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปาย และบริเวณที่ว่าการอำเภอปาย

กิจกรรมในงาน
๑) ตลาดย้อนยุค โดยการรณรงค์ให้มีการแต่งกายแบบชาวไทยใหญ่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อโดย
จำหน่ายอาหาร ขนม และของดั้งเดิมของอำเภอปาย
๒) สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน สินค้าจากกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของแต่ละหมู่บ้าน
๓) การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง
๔) วงดนตรีสากล
๕) เวทีกลาง การแสดงศิลปวัฒนธรรม / วงดนตรีลูกทุ่ง
๖) การละเล่นจ๊าดไตย (ลิเกไทยใหญ่)
๗) การเฮ็ดกวาม
๘) การประกวดนางงามกาดหลู่
๙) การประกวดแห่จองพารา
๑๐) การสาธิตการชนกว่าง
๑๑) กีฬา เซปักตะกร้อ และเปตอง
๑๒) ศิลปะการแสดงดนตรีไทยใหญ่
๑๓) นอนปูเสื่อชมหนังกลางเมือง กับ ชมรมการท่องเที่ยวปาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปาย

Gad Lhoo Festival In Pai, Maehongson, Thailand
Gad Lhoo Festival

 

Pai Tradition Of Buddhist Lent
Gad Lhoo Festival

 

Gad Lhoo Festival In Pai
Pai Tourism Club

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.