Natural Health, Foods & Medicines, News

TH: MHS Enhancing Otop Herbal Products

Pai Explorer

แม่ฮ่องสอนเตรียมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP เล็งเชื่อมต่อธุรกิจสปาสร้าเอกลักษณ์ทั้งบริการ-ผลิตภัณฑ์ เชื่อศักยภาพสินค้าถึงเพราะมีทั้งคุณภาพ-วัตถุดิบชั้นดี พร้อมหวังธุรกิจสปาช่วยหนุนเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ด้านผู้ประกอบการแนะสินค้าดีแล้วต้องเน้นสร้างความแตกต่างในตลาด

วันนี้ (14 พ.ย.) ที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการแถลงข่าวโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพรสนับสนุนธุรกิจสปา จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการแถลงข่าว

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพรให้มีการพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปสู่ธุรกิจสปา เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

โครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้านสมุนไพรสนับสนุนธุรกิจสปา รวมไปถึงการจัดนิทรรศการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ การจัดเสวนาทิศทางทางการตลาด การจัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความงามและการดูแลสุขภาพอยู่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การที่จะยกระดับสินค้าและธุรกิจเหล่านี้ให้มีมาตรฐานได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาและสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยจะเชื่อมโยงสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้ากับธุรกิจสปา ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการพัฒนาธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาธุรกิจสปาของจังหวัดนั้นจะดำเนินการควบคู่กันในหลายๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาบุคลากร การสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของภูโคลน ซึ่งถือเป็นโคลนสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย เชื่อว่า หากมีหากมีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสปาแล้ว นอกจากจะสร้างเอกลักษณ์และการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจสปาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งด้วย

นายสุริยา ชัยเดชทยากูล อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคด้วยดีในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตยังเป็นวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ เช่น โคลนสุขภาพจากภูโคลนหรืองา ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์จากตะไคร้ภูเขาซึ่งเป็นพืชที่พบเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ถือเป็นวัตถุดิบตัวใหม่ที่น่าสนใจและจะเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของผลตภัณฑ์จากแม่ฮ่องสอน

ด้าน นางอำไพ ชีแฮน ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมล้านนาไทยสปา ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจสปายังมีการใช้วัตถุดิบที่นำเข้ามากกว่าการใช้วัตถุดิบในประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสนับสนุนธุรกิจสปาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจสปา เพราะหากผู้ประกอบการสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศได้มากขึ้นก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดที่ผลิตในปัจจุบันถือว่ามีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของตลาด การพัฒนาสินค้าเพื่อเสริมสร้างจุดขายจึงถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง โดยผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการจับคู่ผู้ผลิตสินค้ากับผู้ประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตสินค้าก็ต้องพยายามสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างในท้องตลาดและเป็นจุดขายที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจใช้สินค้าด้วย

Pai Explorer

Enhancing Otop Herbal Products

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.