News

TH: Opposition to the Tunnel from CM-MHS

Pai Explorer

ค้านสร้างอุโมงค์เชื่อมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
นายก อบต.กำนัน และชาวเขาตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือคัดค้านการเจาะอุโมงค์ เส้นทางเชียงใหม่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชื่อมต่อเนปิดอร์เมืองหลวงของประเทศพม่า

ตามที่หอการค้าเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน จะเสนอ ครม.สัญจร ซึ่งต้องใช้งบก่อสร้างถึง 3 หมื่นล้านบาท

นายสมโภช นีกรี กำนันตำบลห้วยปูลิง , นายสุรัตน์ เจแฮ นายก อบต.ห้วยปูลิง และชาวบ้านในพื้นที่ตำรวจห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 300 คน ได้ยื่นหนังสือต่อ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีต ส.ส.แม่ฮ่องสอน หลังทราบข่าวว่า กลุ่มหอการค้าภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , เชียงราย , ลำพูน และลำปาง จะเสนอโครงการขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายเชียงใหม่ – สะเมิง – วัดจันทร์ – ห้วยปูลิง – จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้เข้าบรรจุในวาระการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ว่าการเจาะอุโมงค์เส้นทางสายเชียงใหม่ – สะเมิง – วัดจันทร์ – ห้วยปูลิง – แม่ฮ่องสอน จะเสนอขอมติที่ประชุม ครม.สัญจร ขอความเห็นชอบโครงการเจาะอุโมงค์เส้นทางดังกล่าว เพื่อร่นระยะเวลาเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงจังหวัดเชียงใหม่ หากสำเร็จจะสามารถเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงเท่านั้น การดำเนินโครงการจะใช้งบทำการศึกษาความเป็นไปได้ในปี 55 จำนวน 200 ล้านบาท

ส่วนงบลงทุนรัฐบาลไทยจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่วนหนึ่ง ที่เหลือจะมีต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น เสนอตัวมาดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางและขุดเจาะอุโมงค์ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งนอกจากจะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาน้อยที่สุดแล้ว ยังเป็นเส้นทางเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่ชายแดนประเทศพม่าอีกด้วย เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพรมแดนติดกับประเทศพม่า ทำการค้ากับพม่าในลักษณะจุดผ่อนปรน ซึ่งอาจทำให้การค้าระหว่างประเทศมีข้อจำกัด ซึ่งนอกจากจะผลักดันจุดผ่อนปรนทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จุดผ่อนปรนการค้าขายช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม และจุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ขึ้นเป็นด่านถาวร ซึ่งจะทำให้การค้าชายแดนดีขึ้น และส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า ด้วยระยะทางเพียง 200 กิโลเมตร เท่านั้น หาก ซึ่งแนวคิดการขุดเจาะอุโมงค์จากเชียงใหม่ ไปแม่ฮ่องสอน และเชื่อมต่อจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ และทราบว่าประเทศพม่าก็จะทำถนนมาเชื่อต่อแม่ฮ่องสอน ที่จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม อีกด้วย

ทางด้านนายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีต ส.ส.แม่ฮ่องสอน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การคัดค้านของชาวบ้านเป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ และตนจะนำหนังสือคัดค้านการขุดเจาะอุโมงค์เสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยส่วนตัวตนอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาทำการก่อสร้างถนนเส้นทางสายห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มากกว่าที่จะขุดเจาะอุโมงค์ เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เส้นทางห้วยปูลิง ฤดูฝนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ชาวบ้านลำบากมาก

นายสมบัติ นีกรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปูลิง กล่าวว่า ปัญหาถนนเข้าสู่ตำบลห้วยปูลิงเป็นปัญหาหลัก การเดินทางในช่วงฤดูฝน ต้องใช้เวลามาถึง 4-5 ชั่วโมง ระยะทางเพียงแค 60 กว่ากิโลเท่านั้น ถ้าถนนดีเศรษฐกิจของตำบลห้วยปูลิงก็ดีไปด้วย โดยเฉพาะครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนแต่ละโรงขึ้นลงลำบากมาก

นายสมบูรณ์ พานทอง ประธานสภา อบต.ห้วยปูลิง กล่าวว่า อยากฝากไปยังนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยหางบประมาณมาสร้างถนนให้ด้วย ถ้าหากจะสร้างอุโมงค์ตนก็ไม่ขัดข้อง แต่จะต้องมีถนนที่ดีควบคู่ไปด้วย

ส่วนนายสมโภช นีกรี กำนันตำบลห้วยปูลิง กล่าวว่า ตนและชาวบ้านไม่เห็นด้วยที่หอการค้าแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ จะเสนอให้ขุดเจาะอุโมงค์ เพราะประโยชน์ชาวบ้านห้วยปูลิงไม่ได้อะไรเลย สิ่งที่อยากได้เวลานี้คือถนนที่จะเดินทางจากตัวเมืองเข้าไปตำบลห้วยปูลิง ซึ่งมีถึง 13 หมู่บ้าน หน้าแล้งเป็นฝุ่น หน้าฝนเป็นโคลน ลำบากมาก ระยะทางจากตัวเมืองไปยังหมู่บ้านห้วยปูลิง เพียง 45 กิโลเมตร แต่หน้าฝนต้องใช้เวลาเดินทางถึง 5 ชั่วโมง ปัจจุบันหน้าหนาวต้องใช้เวลาเดินทางถึง 3 ชั่วโมง ชาวบ้านต้องการถนนมากกว่าอุโมงค์ อยากให้นายกรัฐมนตรีช่วยจัดงบประมาณมาสร้างถนนให้ด้วย

นายวุฒิชัย วงค์ศักดิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านห้วยตองก๊อ หมู่ 7 ต.ห้วยปูลิง กล่าวว่า การขุดเจาะอุโมงค์ไม่ช่วยให้ชาวบ้านในตำบลห้วยปูลิงได้ประโยชน์ ระยะทางที่จะลอดอุโมงค์เพียง 16 กม. ที่เหลือก็ต้องสร้างถนนเพิ่มเติมอยู่ดี งบลงทุนจำนวน 2 – 3 หมื่นล้าน น่าจะแบ่งมาช่วยสร้างถนนจากอำเภอเมืองเข้าตำบลห้วยปูลิงให้ชาวบ้านบ้าง

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.