News

TH: Pai Afternoon Market Petition MHS GOV

Pai Explorer, Pai, Thailand

ผู้ประกอบการในตลาดเทศบาลปาย ประท้วงนายกเทศมนตรี เรื่องย้ายสถานที่ขายสินค้า

เช้าวันที่ (24ม.ค.) กลุ่มผู้ประกอบการในตลาดเทศบาลปาย จำนวนกว่า 100 คน รวมตัวกันถือป้ายประท้วง นายสมพร ชวฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปาย

โดยได้ยื่นหนังสือต่อ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน ขณะเดินทางมามอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการบริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย

โดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากผู้ว่าราชการจังหวัดถึง กรณีที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการกระทำโดยใช้อำนาจบังคับข่มขู่ ของนายสมพร ชวฤทธิ์ ซึ่งได้นำป้ายปิดประกาศบังคับให้พวกตน ย้ายสถานที่ขายสินค้าหรือตลาดในบริเวณเดิม ให้เข้าไปทำการขายสินค้าในบริเวณอื่นที่เทศบาลปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการชี้แจงให้ทราบก่อน และหากฝ่าฝืนไม่ทำตามก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ทำให้แม่ค้าหลายรายเกิดอาการหวาดผวา ไม่กล้ามาขายของเหมือนเดิมซึ่งพื้นที่บริเวณเดิมนั้นเป็นตลาดวิถีของชาวบ้านในอำเภอปาย ซึ่งได้ประโยชน์จากการใช้หาเลี้ยงชีพ มานานกว่า 7 ปีแล้ว การที่นายกเทศมนตรี สั่งย้ายตลาด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับกลุ่มผู้ค้าได้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ค้าล้นทะลักไม่มีพื้นที่จะขายของ ทำให้ขาดรายได้ไปตามกัน

ด้าน นายสมพร ชวฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปาย กล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่า กรณีที่ผู้ประกอบการขายสินค้าบริเวณข้างทางเท้าถนนเข้าสำนักงานเทศบาลรวมตัวกันประท้วงเนื่องจากความไม่พอใจที่ทางเทศบาลได้ยกเลิกการผ่อนผันในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้น เนื่องจากว่าการผ่อนผันได้ครบกำหนดที่เทศบาลได้ขออนุญาตไว้กับทางตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้นำหนังสือที่ตำรวจภูธรมีคำสั่งออกมาปิดประกาศให้ผู้ประกอบการได้ทราบ จึงทำให้เกิดความไม่พอใจ นายสมพร กล่าวอีกว่า ที่เป็นสาเหตุของการประท้วงความไม่พอใจนั้นเพราะแต่เดิมเทศบาลไม่มีตลาดที่จำหน่ายสินค้า จึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่สองข้างทางเท้าถนนเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นการชั่วคราว และผู้บริหารชุดก่อนก็ได้ก่อสร้างอาคารตลาดสดเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ย้ายที่จำหน่ายเข้าไป จนมาถึงผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ปรับปรุงตลาดสดจนเรียบร้อยพร้อมที่จะดำเนินการจำหน่ายสินค้าไปตามปกติ ซึ่งก็มีผู้ประกอบการกว่าร้อยรายที่เข้าไปอยู่ในตลาดสด แต่จะมีไม่ถึงสิบรายที่ไม่ยอมเข้าไปอยู่ในตลาดโดยจะใช้พื้นที่ริมทางเท้าเป็นที่จำหน่ายสินค้า เพราะบางรายได้ค่าเช่าพื้นที่หน้าบ้านจากผู้จำหน่ายสินค้า แต่เทศบาลก็ไม่ได้บังคับเพราะได้ส่งคืนพื้นที่ให้ตำรวจภูธรจังหวัดแล้ว ต่อไปก็เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับเส้นทางที่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้านั้นเป็นเส้นทางที่เข้าไปสำนักงานเทศบาล ซึ่งมีทั้งตลาดสด ศูนย์เด็กเล็ก และเป็นสถานที่เก็บรถดับเพลิง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ก็จะเข้าออกลำบากเพราะผู้คนเดินซื้อสินค้ารวมทั้งสิ่งของก็วางเต็มไปหมดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าถามชาวอำเภอปายทั้งหมดทุกคนเห็นด้วยที่จะให้ผู้ประกอบการไปอยู่ในพื้นที่ตลาดสดของเทศบาลอย่างเป็นระเบียบ.

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเรื่องไว้พิจารณา พร้อมรับปากกับกลุ่มผู้ประท้วงว่าจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึงทำให้กลุ่มผู้ประท้วงเกิดความพอใจและสลายการรวมตัวในที่สุด

Pai Explorer

Pai Afternoon Market

 

Pai Explorer, Pai, Thailand

MHS GOV

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.