News

TH: Police to Search for Forest Firebugs

Pai Explorer, Pai, Thailand

เชียงใหม่ส่งตร.ร่วมจัดคิวเผาป่าแม่ฮ่องสอนลดปริมาณหมอกควัน พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยถึงสถานกาณ์หมอกควันในภาคเหนือว่า

ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและกองทัพภาคที่ 3 กำลังร่วมกันดูแลอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากการเผาป่าในหลายพื้นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อเผาแล้วจะได้เห็ดและหน่อไม้

ล่าสุดตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ความรู้และรณรงค์เลิกเผา พร้อมจัดคิวให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เผาทีละแปลงป้องกันการเผาพร้อมกันหลายจุด ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณหมอกควันให้ได้มากที่สุด

ส่วนมาตรการทางกฏหมาย แม้จะมีกฏหมายให้อำนาจเข้าจับกุมดำเนินคดีได้ แต่ตำรวจก็ต้องดูเจตนาและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวบ้าน แต่หากพบว่ามีเจตนาเผาเพื่อสร้างความเสียหายกับผืนป่าโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีอย่างแน่นอน

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.