Events

TH: The Songkran Festival

Pai Explorer

วันสงกรานต์ สงกรานต์ แปลว่า การย้ายที่ คือ เป็นวันที่พระอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ตามการคำนวณของผู้รู้ทางโหราศาสตร์ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 1 คำ เดือน 5

แต่การนับวันทางจันทรคตินี้ เมื่อเทียบกับวันทางสุริยคติ ในแต่ละปีจะไม่ตรงกัน จึงถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ แต่เดิมเราถือเอาวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ของไทย และแม้ว่าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสากลเพื่อให้สอดคล้องกับนานาอารยประเทศ แต่ก็ยังยึดถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ และยังถือว่าวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัวอีกด้วย

สำหรับวันนี้วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเนาหรือวันเน่า หมายถึงวันที่ไม่ดี วันเสีย วันอัปมงคล วันกาลกิณี วันนี้ชาวล้านนาห้ามประกอบกิจกรรมทั้งเล็กและใหญ่ เพราะจะทำให้ไม่มีความเจริญรุ่งเรือง มีแต่จะเสื่อมถอยลง

ในขณะเดียวกันก็ห้ามพูดคำพูดที่ไม่เป็นมงคล โดยมีความเชื่อว่าคำพูด ที่ไม่เป็นมงคลนั้นจะส่งผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่ตนเองได้ ถ้านึกถึงหลักธรรมคำสอนก็หมายถึง “ปิยวาจา” คือการเจรจาหรือพูดจาที่อ่อนหวาน ไพเราะเสนาะหู และก็น่าจะมีความสอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่า “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” และตอนเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดเพราะเชื่อกันว่าพอคนมา เดินเหยียบ ติดเท้า ออกไปนอกวัด ทรายก็ลดลงๆ ดังนั้น พอปีใหม่ มาทำบุญ เลยเอาทรายที่เหยียบออกไปมาคืน

ประเพณีวันสงกรานต์ปกติมีทั้งหมด๓วัน คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ถึง ๑๕ เมษายน โดยถือเอาวันที่ ๑๓ เป็นวันต้น หรือวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนาหรือวันกลาง และวันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก หรือวันสุดท้าย แต่วันต้นวันเนาวันเถลิงศกนี้ หากนับทางจันทรคติหรือคำนวณทางโหราศาสตร์อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างในแต่ละปี
ความสำคัญของวันสงกรานต์
1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี
2. เป็นวันทำบุญสร้างกุศล และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
3. เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
4. เป็นวันแสดงวันกตัญญูกตเวที ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
5. เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติและวันผู้สูงอายุ
6. เป็นวันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ยังไงก็อย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ให้ท่านอวยพรให้เราเพื่อความเป็นสิริมงคล และอย่าลืมบอกรักกับคนที่คุณรักด้วยนะคะ

Pai Explorer

The Songkran Festival in Pai

 

Pai Explorer

The Songkran Festival in Pai

 

Pai Explorer

The Songkran Festival in Pai, Thailand

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.