Hilltribe Cultures

TH: Gan Thor, Thai Yai’s Traditions

Pai Explorer, Pai, Thailand

วันที่ 19 เมษายน 2555 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงาน ประเพณี “สืบสาน จอมฮอย ทุงจ่าม” “กั่นตอ กนเฒ่า เหลินห้า” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย

เป็นงานที่ดีงามของชาวไทยใหญ่ เป็นการขอโทษ ขอขมาผู้สูงอายุและผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำช่วงเดือนเมษายน (สงกรานต์ของไทย )

โดยมีนางนฤมล ปาลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธาน ภายในงานมีผู้เฒ่าผู้แก่และหนุ่มสาวพร้อมใจกันแต่งการแบบไทยใหญ่งานนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมืองปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน “ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและบริการด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ โดย สุวิทย์ พันธ์หว้า

Pai Explorer

Gan Thor, Thai Yai’s Traditions

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.