Hilltribe Cultures, News

TH: MHS GOV Pressure Centers of Thai Yai

Pai Explorer

ดันตั้งศูนย์ไทยใหญ่ฯ 7 อำเภอทั่วแม่ฮ่องสอน รับประชาคมอาเซียน
แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกเร่งเตรียมตัวทุกภาคส่วนรับประชาคมอาเซียน จัดงบหนุน 11 ล้านพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมตั้งศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาทั้ง 7 อำเภอ เน้นให้คนเรียนรู้ภาษาถิ่น

รายงานข่าวจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บรรยายพิเศษแนวทางการเตรียมและปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มนักศึกษา ตัวแทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการร่วมรับฟัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องผลักดันให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยได้สนับสนุนงบประมาณปี 2556 จำนวน 11 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา และตั้งศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา 7 อำเภอ เพื่อให้เรียนรู้ภาษาถิ่นที่สามารถเจรจากับประเทศพม่าได้ “การจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เรื่องการศึกษาและภาษาถิ่นเป็นเรื่องสำคัญ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกอีกว่า ขณะเดียวกัน การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม เป็นด่านพรมแดนถาวรในปี 2556 ก็น่าจะชัดเจนมากขึ้น โดยขณะนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายรับทราบการเปิดด่านพรมแดนถาวรบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนแล้ว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ ภาพจาก http://www.maehongson.go.th

Pai Explorer

MHS GOV Pressure Centers of Thai Yai Cultures

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.