News

TH: Immigration Create Narnia Project

Pai Explorer

ตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการตรวจคนเข้าเมืองพบประชาชน
ตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการ ตรวจคนเข้าเมืองพบประชาชน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน –กันยายน 2556

กำหนดการให้บริการประมาณกลางเดือนของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม

พันตำรวจโทณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ สารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการ ตรวจคนเข้าเมืองพบประชาชน ขึ้น เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนเชิงรุก มีลักษณะการดำเนินการ คือเป็นการให้บริการประชาชน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จ เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อักทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกต่อไป

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.