All posts tagged 'อาหาร'

Pai Explorer

TH: MOO JOOM ZAP Restaurant – BBQ Style in Pai

ร้านหมูจุ่มแซบเว่อร์อำเภอปาย หากจะกล่าวถึงประวัติหรือความเป็นมาของร้านหมูกระทะหรือหมูจุ่ม ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานั้น ว่าเริ่มต้นได้อย่างไรหรือเข้ามาเมื่อไร คงเป็นเรื่องลำบากกันทีเดียว

Pai Explorer

TH: Pannee cafe’ a Vintage – Chic Restaurant in Pai

ร้านพรรณี ร้านกาแฟโบราณสุดวินเทจ ป้ายโฆษณาสังกะสีเก่าเก็บ ของสินค้าในอดีตที่เราเคยเห็นในสมัยเด็กหรือแม้กระทั่งป้ายบางป้ายที่เราไม่เคยเห็น ถูกจัดตกแต่งเรียงรายอยู่ที่มุมต่างๆของร้าน เสียงเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเก่าลอยมาเบาๆตามลม