All posts tagged 'แปลกตา'

Pai Explorer

TH: Muang Pai Stone Forest

แปลกตา “ป่าหินงาม”…ที่เที่ยวใหม่ในเมืองปาย เอ่ยชื่อ “ป่าหินงาม” บรรดาขาเที่ยวมักคุ้นหูคุ้นตากันดีกับ “ป่าหินงาม”(อช.ป่าหินงาม) ใน จ.ชัยภูมิ ที่มีทุ่งดอกกะเจียวอันลือลั่น แต่ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการเปิดตัว “ป่าหินงามเมืองปาย” ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เอี่ยมอ่องอรทัย ใน อ.ปาย …