All posts tagged 'แม่ฮ่องสอน'

Pai Explorer

TH: Over 500 People get Dengue Fever in MHS

แม่ฮ่องสอนไข้เลือดออกระบาดหนัก วันนี้ (8 ก.ค.)  นายเฉลิมชัย  จารุมณี  สาธารณสุขอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่า   สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุนแรงหนักขึ้นจนยากเกินควบคุม    โดยพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายวันไม่ต่ำกว่าวันละ 10 คน ซึ่งแพร่ระบาดหนักไปทุกพื้นที่    ล่าสุดทั้งจังหวัดป่วยแล้วจำนวน   535  ราย    …

Pai Explorer

TH: Investment on the Huay Phung Border

ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมงานเปิดนัดชายแดนบ้านห้วยผึ้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ต.ค. นี้ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน