All posts tagged '13'

Pai Explorer

TH/EN: Visakha Bucha Day 13 May

มหัศจรรย์ *วันวิสาขบูชา* จัดเป็นวันสำคัญของโลกเรา เพราะได้รับการณ์พิสูจน์แล้วว่า เป็นวันแห่งความมหัศจรรย์ คือวันที่พระพุทธเจ้า *ประสูตร* *ตรัสรู้* และ *ปรินิพพาน* ในวันเดียวกัน

Pai Explorer

TH: Mhoo Pongthep Live Concert at Buffalo

เพื่อ เป็นการต้อนรับเทศกาลปายหนาว ร้าน Buffalo ขอนำเสนอ คอนเสิร์ตรับลมหนาว กับน้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ