All posts tagged 'BBQ'

Pai Explorer

TH: MOO JOOM ZAP Restaurant – BBQ Style in Pai

ร้านหมูจุ่มแซบเว่อร์อำเภอปาย หากจะกล่าวถึงประวัติหรือความเป็นมาของร้านหมูกระทะหรือหมูจุ่ม ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานั้น ว่าเริ่มต้นได้อย่างไรหรือเข้ามาเมื่อไร คงเป็นเรื่องลำบากกันทีเดียว

Pai Explorer

TH: Walking Street BBQ Delight

วันนี้กินอะไรกันดี คำถามยอดฮิตประจำวันของดิฉัน แต่ก็ไม่รู้จะถามทำไม เพราะทุกวันก็จะผ่านไป และจบลงด้วยการสรรหาของกินจนได้ ซึ่งบางวันก็ถูกปาก บางวันก็กินแบบกันตาย ถ้าวันใหนเจออาหารที่ถูกปาก หรืออร่อยก็จะกินซ้ำๆกันทุกวันจนเบื่อกันไปเลย

Tex Mex Restaurant in Pai

EN: BBQ Ribs at the Mexican Grill

What distinguishes the Mexican Grill from other restaurants is the quality of their kitchen, chef, restaurant decor and …