All posts tagged 'Dengue'

Pai Explorer

TH: Over 500 People get Dengue Fever in MHS

แม่ฮ่องสอนไข้เลือดออกระบาดหนัก วันนี้ (8 ก.ค.)  นายเฉลิมชัย  จารุมณี  สาธารณสุขอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่า   สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุนแรงหนักขึ้นจนยากเกินควบคุม    โดยพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายวันไม่ต่ำกว่าวันละ 10 คน ซึ่งแพร่ระบาดหนักไปทุกพื้นที่    ล่าสุดทั้งจังหวัดป่วยแล้วจำนวน   535  ราย    …

Pai Explorer

TH: 21 Cases of Dengue Fever in MHS

แม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 21 ราย เร่งเตือนป้องกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตามเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆในอ.เมืองแม่ฮ่องสอนและอ.ปาย หลังสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น