All posts tagged 'Gard Put'

Pai Explorer

TH: “Gard Put” the Local Market in Pai

กาดพุธ ตลาดนัดบ้านๆ ที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเสมอเมื่อได้ไป วันพุธกลางสัปดาห์คงเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานจนถึงกลางอาทิตย์อย่างนี้และไอเดียต่างๆเริ่มถดถอย นั่นหมายถึงว่าหากเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ ความแตกต่างระหว่างเมืองขนาดใหญ่กับเมืองเล็กๆนั้นมีมากมายหากจะกล่าวถึง