All posts tagged 'Pass'

Resort in Pai

TH: Por Ar Yor the Warmed Resort in Pai

ปอ อา ยอ รีสอร์ทแสนอบอุ่นที่ปาย ปายในสามฤดูนั้นมีความแตกต่างกันอยู่มากมายอย่างเห็นได้ชัด การมาปายในแต่ละฤดูก็จะได้รับความงามที่แตกต่างกันไป ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน นับว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดของปาย มีหลายคนที่ยังไม่เคยมาปายในฤดูฝน ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกมาสัมผัสอากาศหนาวกันในฤดูหนาว เราไม่ปฏิเสธว่าปายฤดูหนาวนั้นก็สวยไปอีกแบบ