All posts tagged 'Poi'

Pai Explorer

TH: Poi Sang Long ceremony in Pai 2014

ปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)  เริ่มแล้ววันนี้…อำเภอปาย ขอเชิญเข้าร่วมประเพณีปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้ว ในปีนี้จะมีการจัดประเพณีในหลายตำบลของอำเภอปาย จะจัดในระหว่างวันที่ 2 – ๙ เมษายน ประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ประวัติความเป็นมาของประเพณีปอยส่างลองมีกล่าวกันไว้หลากหลายตำนานแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ซึ่งก็ปรากฏตำนานต่างๆกัน ประวัติ ความเชื่อปอยส่างลอง คำว่า ปอยส่างลอง …

Pai Explorer

TH: Poi Sang Long Ceremony in Pai

งานปอยส่างลอง ที่วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นประเพณีการบวชสามเณรช่วงภาคฤดูร้อน ให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาธรรมมะแล้วเป็นการสืบสานประเพณีของชาวไทยใหญ่