All posts tagged 'Portrait'

Pai Explorer

TH: Pai Chai Portrait Photography Studio & Gallery

ปายฉาย สตูดิโอถ่ายรูปแห่งแรกและแห่งเดียวในปาย ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันทุกคนมีกล้องถ่ายรูปเป็นของตัวเอง หรือไม่อย่างน้อยโทรศัพท์ในปัจจุบันก็มีกล้องถ่ายรูปติดมาด้วย การถ่ายรูปในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องง่ายดาย แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจองค์ประกอบของรูปถ่ายในการถ่ายรูปบ้าง