All posts tagged 'Roaster'

Pai Explorer

TH: Dustin Joseph Coffee Roaster & the Owner at Cafecito

Dustin Joseph  ผมกับดัสตินพบกันครั้งแรกเมื่อสี่ปีก่อนที่ร้านกาแฟของผมเอง ภาพของเด็กหนุ่มอเมริกันกับเสื้อยืดตัวโคร่งสวมกางเกงตัวใหญ่ๆ คือภาพของดัสตินเด็กหนุ่มอเมริกันที่ผมพบอีกบ่อยครั้งทั้งที่ร้านกาแฟของผมและในอีกหลายสถานที่ที่เรามักจะไปนั่งถ่ายอารมณ์กันในปาย