All posts tagged 'Tourists'

Pai Explorer

TH: TU. Meeting to Raise the Safety of Foreign Tourists in Pai

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจาก วช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรฐานสากล (พื้นที่ต้นแบบ) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย ชั้น ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๙ สิงหาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี …

Pai Explorer

TH: MHS Police to Ensure Safety for Tourists

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมกำลังป้องกันอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมกำลังป้องกันอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรปาย

Many Tourists on New Year's Eve

TH: Many Tourists on New Year’s Eve

ยังฮิตไม่เลิก นักท่องเที่ยวแห่เที่ยว”ปาย” จราจรติดขัด นักท่องเที่ยวยังแห่เที่ยว “ปาย” จ.แม่ฮองสอน ช่วงเคาต์ดาวน์ปีใหม่ จนทำให้การจราจรหนาแน่น ขณะที่เชียงใหม่ เป็นเพียงจุดแวะพักเท่านั้น แม้จะมีงานพืชสวนโลก

Pai Explorer

TH: Many Tourists Visit Pang Ung

นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักในนาม ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ไปเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปางตอง 2 หรือปางอุ๋ง บ้านรวมไทย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ริมอ่างเก็บน้ำปลูกสนเรียงรายจำนวนมาก มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเฉลี่ย 12-16 …

Pai Explorer

TH: Tourists to The North Lower Than 50%

นักท่องเที่ยวขึ้นเหนือรับลมหนาวลดกว่า 50% อากาศที่หนาวเย็นลงต่อเนื่องในภาคเหนือ ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งอย่างคึกคัก